سوال: آیا آمیزش جنسى‏ هیچ گاه بر زن و شوهر حرام می شود؟

جواب: آری در مواردی حرام می شود که یکی از موارد آن که اکثرا با آن سر و کار دارند در ایام عادت ماهانه خانم است٬ توضیح این مطلب را در ادامه متن بخوانید:

ج) آمیزش جنسى‏ (کارهای که بر زن حائض حرام است:الف) انجام عبادت ها ب)انجام تمام کارهایی که بر جنب حرام است؛ [مثل داخل شدن به مسجد و ...] ج) آمیزش جنسی؛ د) طلاق.)

مسأله 117- آمیزش جنسى و نزدیكى كردن به هنگام عادت، هم بر زن حرام است و هم براى مرد.
مسأله 118- هرگاه مرد در حال حیض با همسر خود نزدیكى كند مستحبّ است كفّاره دهد؛ و كفّاره آن در ثلث اوّل روزهاى حیض، یك مثقال طلاى سكّه دار، یا قیمت آن است (مثقال شرعى 18 نخود مى‏باشد) و اگر در ثلث دوم باشد، نیم مثقال و اگر در ثلث سوم باشد یك چهارم مثقال است، بنابر این اگر ایّام عادت شش روز است دو روز اوّل یك مثقال، دو روز وسط نیم مثقال، و دو روز آخر یك چهارم مثقال كفّاره دارد.
مسأله 119- هر گاه بخواهد قیمت طلا را بپردازد باید به قیمت روزى كه مى‏پردازد حساب كند؛ نه قیمت روزى كه آمیزش كرده.
مسأله 120- بازى كردن با همسر در حال حیض حرام نیست، و كفّاره هم ندارد.
مسأله 121- هرگاه نزدیكى را تكرار كند مستحبّ است كفّاره را نیز تكرار كند.
مسأله 122- اگر مرد در حال نزدیكى بفهمد زن حائض شده، باید فوراً از او جدا شود و اگر جدا نشود، گناه كرده و بنابر احتیاط مستحب باید كفّاره نیز بپردازد.
مسأله 123- اگر مرد با زن حائض زنا كند، یا با زن حائض بیگانه‏اى به گمان این كه همسر خود اوست نزدیكى نماید، احتیاط آن است كه كفّاره دهد.
مسأله 124- كسى كه نمى‏تواند كفّاره بدهد بهتر آن است كه صدقه‏اى بدهد و اگر نمى‏تواند، باید از گناه خود استغفار كند.
سؤال 125- مردى با همسرش، كه در حال عادت ماهیانه است، مشغول ملاعبه‏ مى‏شود، اگر شك كند كه بى‏اختیار دخول صورت گرفته یا نه، چه حكمى دارد؟ آیا كار حرامى كرده و باید كفّاره بپردازد؟
جواب: مادام كه یقین ندارد، كار حرامى انجام نشده و كفّاره‏اى ندارد.
سؤال 126- آیا حرمت جماع و نزدیكى در حال حیض و كفّاره آن، شامل آمیزش جنسى غیر اختیارى هم مى‏شود؟ اگر از روى فراموشى باشد چطور؟ آیا انزال نیز شرط است؟
جواب: این حكم شامل صورت فراموشى نمى‏شود، و انزال شرط نیست.
سؤال 127- آیا حرمت آمیزش در حال حیض و كفّاره آن، اختصاص به شوهر دارد؟ یا شامل زن هم مى‏شود؟
جواب: حرمت مربوط به هر دو مى‏باشد؛ ولى كفّاره مخصوص مرد است.
سؤال 128- زنى در روزهاى پایانى عادت ماهیانه است، ولى شك دارد كه پاك شده یا نه، آمیزش جنسى در چنین صورتى چه حكمى دارد؟
جواب: جایز نیست.
سؤال 129- آیا نزدیكى با همسر در حال عادت ماهیانه، پس از قطع خون و قبل از غسل، جایز است؟
جواب: جایز است؛ ولى احتیاط مستحب در ترك آن است.
سؤال 130- از حضرتعالى نقل شده است كه آمیزش با حائض پس از قطع عادت ماهیانه و قبل از غسل جایز است، آیا این حكم در سایر محرّمات حائض (مانند طلاق، مسّ خطّ قرآن، داخل نشدن در مسجد و ...) نیز جارى است؟
جواب: موارد مختلف است؛ رفتن به مسجد، مسّ خطّ قرآن و نماز و مانند آن مشروط به غسل است، ولى طلاق مشروط به غسل نیست.
مسأله 131- هر گاه زن بگوید: «حائض هستم» یا «از حیض پاك شده‏ام» حرف او قبول است؛ مگر این كه مورد سوءظن باشد.

منبع کتاب: احكام بانوان، ص: 57؛ تألیف: آیت الله مکارم شیرازی

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 مهر 1389 | توسط: لطف الله بروجردی نجفی | | سوالات()