[آفرینش آلات توالد و تناسل‏]
      اكنون نظر كن اى مفضّل كه قدیر ذو المنن چگونه آلات مجامعت را در مرد و زن آفریده بر وجهى كه مناسب حكمت آن است، پس مرد را آلتى داده كه منتشر و بلند مى‏شود با نطفه و به سبب آن به قعر رحم مى‏رسد چون مى‏باید كه آب خود را در دیگرى بریزد و براى زن ظرف عمیقى آفریده كه آب مرد و زن هر دو در آنجا جمع شود و گنجایش‏ فرزند داشته باشد در آن ظرف و مصون و محفوظ باشد تا هنگامى كه بدنش مستحكم شود و بیرون خرامد آیا این از تدبیر حكیم لطیف نیست سبحانه و تعالى عما یشركون؟

توحید مفضل-ترجمه علامه مجلسی[آفرینش آلات توالد و تناسل‏] .....  ص : 66

توحید المفضل‏
 این كتاب املاى امام جعفر صادق علیه السلام بر مفضل بن عمر جعفى كوفى، یكى از اصحاب سر شناس و بزرگ آن حضرت مى‏باشد.
 امام علیه السلام كتاب را در چهار جلسه و در چهار روز از صبح تا ظهر بر مفضل املا كردند.
موضوع كتاب‏
 آن حضرت در این كتاب به بیان شگفتى‏هاى آفرینش انسان و جهان هستى پرداخته‏اند و از این راه به اثبات آفریدگارى حكیم و دانا پرداخته‏اند.
 توحید مفضل از كتاب‏هاى ارزشمند و معتبر شیعه است و مورد توجه بزرگان و علما و فقهاى شیعه قرار گرفته است.
انگیزه تألیف‏
 مفضل داستان نوشتن كتاب را این گونه نقل مى‏كند:
« یك روز عصر من در مسجد مدینه در كنار قبر مطهر حضرت رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم نشسته بودم و در مقام و منزلت آن حضرت فكر مى‏كردم كه ناگهان« ابن ابى العوجاء» و یارانش وارد شدند و در كنارى نشستند و شروع به صحبت كردند. آنان از حضرت رسول خدا( ص) به عنوان یك فیلسوف كه با زیركى فراوان نام خود را در جهان زنده نگه داشت نام بردند و گفتند این جهان خدایى ندارد و همه چیز خود به خود بوجود آمده و این جهان همیشه بوده و خواهد بود.
 من نتوانستم خشم خود را فرو بنشانم و بر سر آنها فریاد زدم و گفتم:« اى دشمن خدا آیا كافر شده‏اى؟».
 آنان در پاسخ من گفتند:« اگر تو از یاران جعفر بن محمد( ع) هستى او این گونه با ما سخن نمى‏گوید».
 من از نزد آنها خارج شدم و به نزد امام جعفر صادق علیه السلام رفتم و ماجرا را براى آن حضرت تعریف كردم.
 آن حضرت فرمودند:« فردا صبح به نزد من بیا و قلم و كاغذى نیز بیاور تا براى تو از حكمت خداوند متعال در آفرینش جهان سخن بگویم تا مؤمنان با آگاهى از آن آرامش یابند و كافران در جواب از آن حیران و سرگردان بمانند».
 من هم فردا صبح به نزد آن حضرت رفتم و ایشان نیز این كتاب را به من املا فرمودند.
نظم و ترتیب كتاب‏
 امام علیه السلام در آغاز، دلیل كسانى كه وجود خداوند متعال را انكار مى‏كنند و یا مورد شك و تردید قرار مى‏دهند را ناآگاهى از اسباب و شیوه آفرینش جهان هستى بیان مى‏فرماید.
 سپس به بیان آفرینش جهان و خلقت انسان و بیان اعضاى بدن انسان مانند دستگاه گوارش و حواس پنجگانه مى‏پردازد و از آن به حكمت و قدرت و علم خداوند متعال، كه آفریننده آن است، استدلال مى‏كند.
 در جلسه دوم به بیان شگفتى‏هاى جهان حیوانات مانند خزندگان و چهار پایان مانند، اسب، فیل، زرافه، میمون، سگ و پرندگانى مانند، مرغ و خفاش و حشراتى مانند، زنبور عسل، ملخ و مورچه و ماهى‏ها مى‏پردازد.
 در جلسه سوم شگفتى‏هاى آسمان و زمین مانند، رنگ آسمان و طلوع و غروب خورشید و فصل‏هاى سال و خورشید و ماه و دیگر ستارگان و حركت بسیار سریع آنها در آسمان و بیان سرما و گرما و باد و هوا و چگونگى ایجاد صدا و كوهها و گیاهان و... را بیان مى‏نماید.
 جلسه چهارم نیز به بیان حقیقت مرگ و زندگى و علت آفرینش انسان و راه شناخت جهان هستى و بیان فرق میان حس و عقل در شناخت جهان و حقایق هستى اختصاص یافته است.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 15 مهر 1389 | توسط: لطف الله بروجردی نجفی | | سوالات()